Pro žadatele

O finanční příspěvek z Nadačního fondu Kde domov můj mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada, a to na základě konkrétní žádosti. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem je nutné použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem. Osoba či organizace, které byl nadační příspěvek věnován, je povinna prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.

Máte-li zájem požádat o finanční příspěvek, spojte se s tajemnicí našeho nadačního fondu PhDr. Eliškou Bajtovou.

PhDr. Eliška Bajtová

+420 226 523 523
tajemnice@nfkdm.cz