Nadační fond
Kde domov můj

Kdo jsme

Nadační fond Kde domov můj byl založen 14. května 2019 za účelem všestranné podpory projektů zaměřených na rozvoj duchovních hodnot české společnosti. Vycházíme z přesvědčení, že nezávisle na tom, v jaké životní fázi se právě nyní ten který z nás nachází, dokážeme se shodnout, že existují základní hodnoty, které výrazným způsobem charakterizují českou společnost a nesmazatelně tak utvářejí její podobu.

Naše hodnoty

Nositelem hodnot i tradic naší společnosti je pro tuto chvíli naše generace, a proto s velkým respektem a skutečnou pokorou doufáme, že například i činností našeho nadačního fondu dokážeme alespoň částečně přispět k zachování tradic a kulturního bohatství naší země tak, abychom jej byli schopni v nezměněné formě předat také dalším generacím.

Podpořené projekty

Nadační fond Kde domov můj podporuje prostřednictvím finančních příspěvků, stipendií a grantů projekty, publikační i popularizační činnost fyzických a právnických osob, které se věnují studiu české historie, stejně tak jako ochraně a podpoře českých tradic i kulturních a rodinných hodnot.

Příspěvek na rozšíření „Zdi hrdosti” v obci Chýně

Chýně je obec ležící cca 14 km západně od Prahy. V říjnu roku 2018 byla k výročí 100 let republiky zkrášlena 60 metrová betonová zeď streetart graffity malířů s názvem …

Příspěvek na zhotovení busty Karla Vystrčila

Nadační fond přispěl městu Slavičín na zhotovení pamětní busty, připomínající osud a životní poslání slavičínského rodáka Karla Vystrčila. Karel Vystrčil byl učitelem, organizátorem kulturních, sokolských, hudebních a divadelních akcí ve …

Příspěvek na pořízení uniforem pro dětskou kadetní setninu

Klub vojenské historie Jičín z.s. se dlouhodobě věnuje podpoře a prezentaci regionálních dějin, ochraně kulturního dědictví a výchově k vlastenectví. V rámci Klubu působí také jediná historická kadetní setnina v ČR, která si …

Partneři nadačního fondu

Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, pocházejí výhradně ze sponzorských darů českých firem či soukromých osob.