Členové správní rady

Prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.

předsedkyně správní rady

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Václav Hudeček

Eva Hudečková