Kontakt

Nadační fond Kde domov můj
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 082 60 567

Číslo bankovního účtu:
138 770 8322 / 2700

PhDr. Eliška Bajtová

+420 226 523 523
tajemnice@nfkdm.cz