Ochrana osobních údajů

Nadační fond Kde domov můj dbá na zabezpečení a ochranu osobních údajů našich uživatelů. Tato zásada ochrany soukromí vysvětluje, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, uchováváme a chráníme osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich webových stránek.

Shromažďování a používání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat určité informace automaticky, včetně vaší IP adresy, informací o vašem prohlížeči, operačním systému, odkazech, které jste použili k přístupu na naše stránky, a dalších standardních údajů shromažďovaných nástroji pro analýzu webu. Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci naše stránky používají a jak můžeme vylepšit jejich uživatelský zážitek.

Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje, které dobrovolně poskytnete prostřednictvím e-mailové korespondence, jako jsou jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Tyto údaje používáme pouze ke komunikaci s vámi a poskytování informací o našich aktivitách a projektech.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme v bezpečném prostředí a chráníme proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo změně. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné osoby*, které jsou pověřeny jejich zpracováním a jsou vázány k zachování důvěrnosti těchto informací.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění právních povinností, ochranu našich práv a majetku nebo ochranu práv a majetku ostatních.

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese: Nadační fond Kde domov můj, Sokolovská 5/49, Praha 8, 186 00. IČO: 082 60 567.

*Oprávněná osoba: PhDr. Eliška Bajtová, +420 226 523 523, tajemnice@nfkdm.cz

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována dne: 25. 3. 2024.