Příspěvek na vybavení počítačové učebny české školy ve Vídni

Domů  ›  Podpořené projekty

Československý ústav zahraniční (ČÚZ) je nezávislé a dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí, a s jejich potomky. Nadační fond Kde domov můj přispěl na projekt ČÚZ na vybavení počítačové třídy v české škole Školského spolku Komenský ve Vídni. Škola má cca 350 žáků. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky žáků české školy ve Vídni, kde se všechny předměty vyučují v češtině.