Příspěvek na uskutečnění projektu „Po stopách staříčků“

Domů  ›  Podpořené projekty

Masarykova veřejná knihovna Vsetín představuje regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven okresu Vsetín. Nadační fond Kde domov můj přispěl knihovně na organizaci výletní soutěže „Po stopách staříčků“. Ta v sobě zahrnuje jak procházky a pohyb spojený se zábavným luštěním, tak poučení o historii vsetínského regionu. Soutěžící tak při svých výpravách objevují kromě klíče k tajence i příběhy a historii osob a událostí doplněné například i o postřehy pamětníků.