Příspěvek na realizaci projektu „Netradičně na tradice“

Domů  ›  Podpořené projekty

Základní školu na Karlově v Benešově navštěvuje bezmála pět set žáků. Škola se mimo jiné zaměřuje na studium historie a tradic českého národa. Žáci si prostřednictvím nejrůznějších akcí pravidelně připomínají tradiční svátky, jakými jsou Dušičky, Vánoce, oslavy masopustu aj. V tomto duchu vzniká, i díky finanční podpoře Nadačního fondu Kde domov můj, projekt „Netradičně na tradice“. Ten si klade za cíl seznámit žáky zábavnou formou s tradicemi našich předků a přinést žákům poznatky o zakořenění tradic v moderní době.