Příspěvek na realizaci interaktivní výstavy „Všední i sváteční dny středověkého člověka“

Domů  ›  Podpořené projekty

Západočeské muzeum v Plzni patří co do rozsahu historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek k největším muzejním ústavům v ČR. Nadační fond Kde domov můj poskytl muzeu příspěvek na realizaci programu „Všední i sváteční dny středověkého člověka“, který je zacílen na studenty základních škol, víceletých gymnázií a středních škol. Program provede žáky prostřednictvím interaktivní prezentace a moderované diskuse životem „obyčejného“ člověk od počátku přemyslovského státu až k pozdnímu středověku.