Příspěvek na projekt kombinovaných kurzů matematických aplikací pro žáky ZŠ a SŠ

Domů  ›  Podpořené projekty

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) organizuje projekt s názvem „Ve světě matematických aplikací“, který poskytne nadaným žákům ZŠ a SŠ, prostřednictvím dvou kombinovaných kurzů věnovaných matematickým aplikacím, podporu při rozvoji jejich kognitivního nadání. On-line část projektu bude tvořena dvěma kurzy: „Matematika ukrytá v sochách a obrazech“ a „Matematika a spravedlnost“. Třicet nejlepších řešitelů se zúčastní závěrečného víkendového soustředění. Nadační fond Kde domov můj poskytl finanční příspěvek na ubytování a stravování žáků na této závěrečné akci.