Příspěvek na pořízení uniforem pro dětskou kadetní setninu

Domů  ›  Podpořené projekty

Klub vojenské historie Jičín z.s. se dlouhodobě věnuje podpoře a prezentaci regionálních dějin, ochraně kulturního dědictví a výchově k vlastenectví. V rámci Klubu působí také jediná historická kadetní setnina v ČR, která si připomíná tradici Jičínského pěšího pluku č. 74 založeného roku 1860. Členy kadetní setniny jsou děti a studenti základních a středních škol. Nadační fond Kde domov můj přispěl na pořízení dětských uniforem, které jsou jako klubové vybavení zdarma půjčovány členům Klubu.