Příspěvek na nové kroje, hudební nástroje a cestu do Chorvatska

Domů  ›  Podpořené projekty

Dětský folklórní soubor Bárováček pracuje při ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích již více než 60 let. Sdružuje děti ve věku od 4 do 25 let. V současné době má přes 80 členů. Repertoár souboru tvoří písně a tance jižních Čech, lidové taneční hry, taneční pásma či říkanky. Nadační fond Kde domov můj poskytl Bárováčku finanční příspěvek na obnovu a nákup nových krojů, hudebních nástrojů a finančně podpořil také cestu dětí na folklórní festival do Chorvatska.