Nadační fond Kde domov můj

Sokolovská 5/49

186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 082 60 567

Číslo bankovního účtu:

138 770 8322 / 2700

PhDr. Eliška Bajtová

+420 226 523 523

tajemnice@nfkdm.cz